Manresa i els drets humansManresa i els drets humans

MANRESA I ELS DRETS HUMANS

Exposició que vol acostar la situació dels drets humans al món donant a conèixer les iniciatives que la ciutat de Manresa duu a terme per aportar solucions a problemàtiques tant locals com a situacions de vulnerabilitat al sud. L’exposició vol recordar que encara estem lluny de la consecució dels drets humans universals, aportant propostes de solucions i reforçar la idea d’interacció nord-sud.

Requisits: Espai per ubicar 7 plafons (roll-up).
Dimensions de cada un dels plafons 85 cm d’amplada per 2 m d’alçada.

X