Podries ser tuPodries ser tu

PODRIES SER TU

La vida depèn del lloc on neixes? Històries de vida que creen empatia entre persones de Manresa i persones que han patit exilis forçats. Es convida a l’empatia i solidaritat realitzant dinàmiques per reflexionar sobre els moviments migratoris, la cultura de la violència, de la pau, la comunicació…  mitjançant l’exposició que s’ha d’instal·lar al centre.

Durada: 1 hora
Destinataris: 1r d’ESO (Adaptable a d’altres nivells)
Material: ordinador, projector i equip de so

X