Taller de prevenció i resolució de conflictes (primària)

ON COMENÇA LA PAU?

Treballem la pau com a una actitud personal interna que propicia millors relacions socials. A través de dinàmiques participatives, convidem  l’alumnat a repensar  conceptes com els conflictes i la noviolència. Posem l’accent en  com resoldre’ls de forma positiva i creativa.

Durada: 1 hora
Destinataris: 5è i 6è de primària

X