S’obre el termini per accedir a diferents subvencions del Servei de Drets Socials

Les convocatòries obertes són les dels programes de serveis socials, salut pública, millora de la qualitat de vida de les persones grans, la igualtat efectiva de les dones, la diversitat afectiva, sexual i de gènere, barris i acció comunitària, i cooperació.

L’Ajuntament de Manresa ha obert el termini de presentació de sol·licituds de subvencions del Servei de Drets socials. Les convocatòries obertes són les dels programes de serveis socials, salut pública, millora de la qualitat de vida de les persones grans, la igualtat efectiva de les dones, la diversitat afectiva, sexual i de gènere, barris i acció comunitària, i cooperació. A l’enllaç   https://www.manresa.cat/transparencia/menu/9292-accio-i-cohesio-social del web municipal es pot trobar tota la normativa i els detalls de la documentació que cal presentar.

El programa de serveis socials té per objecte el foment d’activitats i/o programes de tipus assistencial i/o de tractament social o promoció de la inclusió social dedicades a l’atenció de persones o grups en situació de risc social o de patir-ne, que presenten algun tipus de problemàtica social i/o que promoguin la integració social, la millora de la qualitat de vida de les persones i que es duguin a terme a la ciutat de Manresa.

La dotació econòmica del programa és de fins a un total de 35.000 €. El termini de presentació de la convocatòria finalitza 16 de juliol de 2021.

El programa de salut pública s’adreça al foment d’activitats relacionades amb la salut pública orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut que es duguin a terme a la ciutat.

La dotació econòmica del programa és de fins a un total de 19.500 €. El termini de presentació de la convocatòria finalitza 16 de juliol de 2021.

El programa per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans  l’objectiu de fomentar de projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de la gent gran que es duguin a terme a Manresa..

La dotació econòmica del programa és de fins un total de 4.500 €. El termini de presentació de la convocatòria finalitza 16 de juliol de 2021.

El programa per a la igualtat efectiva de les dones té per objecte el foment de projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de les dones així com el treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones que es duguin a terme a la ciutat.

La dotació econòmica del programa és de fins un total de 4.000 €. El termini de presentació de la convocatòria finalitza 16 de juliol de 2021.

El programa per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere s’adreça al  foment de projectes i activitats que tinguin com a objectiu la prevenció i l’eradicació de la LGTBIfòbia, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la promoció de polítiques d’igualtat i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals que es duguin a terme a Manresa.

L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un total de 1.000 €.  El termini de presentació de la convocatòria finalitza 16 de juliol de 2021.

El programa de barris i acció comunitària té per objectiu fomentar i desenvolupar la participació ciutadana en els assumptes d’interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris de Manresa.

L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un total de 30.000 €. El termini de presentació de la convocatòria finalitza el 30 de juliol de 2021.

El programa de Cooperació té per objecte la subvenció de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que es duguin a terme durant el període especificat en les bases.

L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un total de 45.000 €.  El termini de presentació de la convocatòria finalitza el 30 de setembre de 2021.

 

Notícia publicada originalment a http://www.manresa.cat/web/noticies/9250-s’obre-el-termini-per-accedir-a-diferents-subvencions-del-servei-de-drets-socials

X