Juguem sense competir (secundària)

AQUEST TALLER PRETÉN INTRODUIR-NOS EN L’ABORDATGE POSITIU DEL CONFLICTE I EN L’EDUCACIÓ PER LA PAU COM A EINA D’EDUCACIÓ EN VALORS EN EL JOC, BASAT EN EL RESPECTE.

Realitzarem jocs cooperatius, jocs de distensió, de coneixença, d’afirmació i estima, de confiança, de comunicació, d’emocions, de regulació de conflictes i cooperatius. Fins i tot, jugarem a jocs competitius intentant viure’ls d’una altra manera.

Juguem?

Durada: 1:30h o 2 hores
Destinataris: 1r i 2n d’ESO

X