Taller de prevenció i resolució de conflictes (secundària)

TALLER DE PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Sons o dolents els conflictes? Els evitem? Quina actitud tenim davant del conflicte? Sé escoltar-me? Sé comunicar les meves emocions?

Treballem la pau com a una actitud personal interna que propicia millors relacions socials. Analitzem la motxilla que portem abans dels conflictes i aprenem a identificar les emocions en el nostre cos. A través de dinàmiques participatives, convidem  l’alumnat a repensar conceptes com els conflictes i la noviolència. Posem l’accent en  com resoldre’ls de forma positiva i creativa.

Durada: 1 h – 1:30h
Destinataris: ESO i Batxillerat

X