Consell municipal de solidaritat i cooperació

Consell municipal de solidaritat i cooperació

El  C.M.S.  és un òrgan de participació ciutadana. Hi formen part entitats de Cooperació i d’educació en valors i l’Ajuntament de Manresa. Sumem treball i idees sota l’objectiu comú de construir un model de  ciutat basat en la justícia social., en la justícia global. La nostra aposta és el treball en xarxa per tal de construir propostes que, millorant la realitat de la nostra ciutat, tinguin un impacte global positiu:  és possible un bé comú que universalitzi els drets humans.

Funcionament

El C.M.S. és el principal òrgan de participació en temàtiques de Cooperació. Per tant, és un mecanisme de coordinació i intercanvi de les activitats i iniciatives que sorgeixen a la ciutat relacionades amb la cooperació i l’educació en valors

Es va constituir formalment l’any 1995 amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa en l’àmbit de la Cooperació de Manresa i millorar, així, l’impacte en temes de sensibilització ciutadana. Va ser el primer òrgan de participació reconegut per l’Ajuntament de Manresa i un dels primers Consells Municipals de Solidaritat de tota Catalunya.

Es tracta doncs d’una plataforma de participació i coordinació de la tasca política, tècnica i de la societat civil, i per aquest motiu està format per una representació de l’equip de govern municipal, per una representació de tots els grups polítics i per les associacions manresanes interessades en les temàtiques de Cultura de Pau.

L’òrgan principal del Consell és el Plenari on coincideixen tots els membres. El Consell, a proposta dels i les participants, poden crear grups de treball específics per a determinades temàtiques i/o organització d’actes.

Per formar-hi part?

Cal ser una entitat registrada a Manresa i què tingui dintre de les seves finalitats treballar els objectius i temàtiques relacionats amb el Programa de Cooperació. Cal sol·licitar la participació via instància ordinària de l’Ajuntament. També es contempla la participació de ciutadans i ciutadanes a títol personal.

X