Casa Flors Sirera

La Casa Flors Sirera disposa de diversos espais disponibles per tal que les entitats vinculades a Cooperació que ho sol·licitin hi puguin fer les seves activitats, reunions o tallers. Entenem la Casa com un espai de gestió comunitària, en la qual les entitats també són responsables de la cura i manteniment dels espais i de l’equipament.

Per reservar un dels espais, cal omplir la SOL·LICITUD D’ESPAIS PER A ACTIVITATS A LA CASA FLORS SIRERA  2020-2021, firmar el document de CONDICIONS PER A L’ÚS DE LA CASA FLORS SIRERA i enviar els dos documents adjunts al correu casaflorsirera@altecom.cat. La sol·licitud serà acceptada en funció de la disponibilitat de l’espai.

*Fins que les autoritats sanitàries no ho permetin, la capacitat de les sales estarà restringida, així com l’horari del seu ús.

Sala d'Actes

Sala d'Actes

Capacitat per a 70 persones

Material disponible:

 • 70 cadires
 • 6 taules
 • Pissarra

Material sota demanda i fiança:

 • Equip de so
 • Projector i pantalla

Sala d'Entitats

Sala d'Entitats

Capacitat per a 40 persones

Material disponible:

 • 30 cadires
 • 4 taules

Material sota demanda i fiança:

 • Equip de so
 • Projector i pantalla

Sala d'Esbarjo

Sala d'Esbarjo

Capactitat per a 20 persones

Material disponible:

 • 15 cadires
 • 3 taules

Material sota demanda i fiança:

 • Equip de so
 • Projector i pantalla

Sala Polivalent

Sala Polivalent

Capacitat per a 20 persones

Material disponible:

 • 20 cadires
 • 6 taules
 • Pissarra

Material sota demanda i fiança:

 • Equip de so
 • Projector i pantalla

Sala de Formació 1

Sala de Formació 1

Capacitat per a 16 persones

Material disponible:

 • 14 cadires
 • Pissarra

Sala de Formació 2

Sala de Formació 2

Capacitat per a 14 persones

Material disponible:

 • 14 cadires
 • Pissarra

X