MISSIÓ ENTITATS SOCIALS

AMPANS

Es dediquen a acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat en el desenvolupament del seu projecte de vida, garantint-ne els drets, i la sostenibilitat d’AMPANS, amb una clara voluntat de transformació social.

Al llarg dels anys, l’entitat ha desplegat un model assistencial que té com a eix vertebrador l’atenció continuada i personalitzada. Mitjançant centres, serveis, programes i suports a mida abracem totes les etapes de la vida, amb la certesa que cada persona és diferent i que les necessitats canvien a cada moment de la vida.

 https://ampans.cat

CARITAS

Es centren en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

https://www.caritasbisbatvic.cat/manresa

CREU ROJA

La seva missió és estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrals, portades a terme essencialment per voluntariat i amb una important participació social.

https://www.cruzroja.es

PROJECTE ENTRETOTHOM

Entre Tothom és un projecte de l’Ajuntament de Manresa creat amb la voluntat de poder oferir espais de col·laboració i participació des d’una visió i projecció comunitària.

El seu principal objectiu és potenciar o incorporar el treball social comunitari, a través de la coordinació amb la Xarxa d’Inclusió Social, com a eina per treballar la relació amb l’entorn, la xarxa social de l’individu, així com la implicació en la vida social i comunitària de la ciutat.

http://www.manresainclusio.cat

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA

La Fundació del Convent de Santa Clara ha nascut gràcies a l’impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa a l’abril del 2009.

La Fundació del Convent de Santa Clara, ha esdevingut el paraigua jurídic, organitzatiu i humà necessari per agilitzar respostes integrals a curt i llarg termini per a persones que han estat excloses del sistema i que no poden viure amb dignitat.

https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/

CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL (INSTITUT GUILLEM CATÀ)

Els estudis de CFGS d’Integració Social, capaciten als alumnes per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

https://www.guillemcata.cat/cfgs-dintegracio-social