Educació en valors i cultura de pau

Pla d’Educació per al desenvolupament

Els canvis que aspirem viure les societats del segle XXI depenen essencialment de les prioritats i estils de vida de les persones que hi formem part. Si volem construir unes relacions estre països respectuoses i que ens facin sentir ciutadans i ciutadanes globals, és urgent crear condicions per incidir en l’autoconeixement, la interacció enriquidora i la capacitat d’analitzar el món. El Pla d’Educació per al desenvolupament és aquest full de ruta que facilita eines per analitzar les actituds personals, el nostre impacte en la cohesió social i  la nostra coresponsabilitat en el que avui és el món.

Trobaràs propostes adaptades a diferents públics i interessos.

Les activitats del Pla es porten a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Tallers a les escoles i instituts

Plantem llavors per promoure persones compromeses amb crear societats equilibrades i justes.

Volem ser aliats de l’educació en valors que es realitza als centres educatius. Per aquest motiu oferim activitats que faciliten l’obertura de la mirada al món i el paper que podem tenir cada persona en la millora del nostre entorn.

La metodologia és participativa i vivencial i podeu sol·licitar els tallers de forma gratuïta.

I si vols que treballem algun tema específic sobre pau, drets humans i/o prevenció de conflictes, també ens pots contactar per treballar conjuntament la proposta. Sol·licituds a eduperlapau@ajmanresa.cat 

Podeu consultar el continguts al següent enllaç:

Formació i Propostes als Barris/Moviment de lleure

Perquè no només l’escola educa, tenim molts altres espais de la ciutat enriquidors on poder organitzar activitats o col·laborar en les seves propostes. Si vols organitzar formació en Cultura de Pau als grups on participes, pots comptar amb les activitats de la Casa Flors Sirera: interculturalitat, consum conscient, drets humans, comunicació no violenta… podem fer un taller “a mida” de les vostres necessitats. Contacta’ns.

MOU-TEatre, arts escèniques, inclusió i transformació social

Perquè la cultura és un llenguatge imprescindible per a la transformació social, experimentem amb diferents tècniques escèniques que facilitin emocions i compartir experiències.

Actualment, treballem el projecte de creació de guions col.laboratius de teatre social. Els objectius del projecte actual es resumeixen en:

  • Apoderar les persones que participen en el procés.
  • Promoure l’empatia vers la diversitat de les persones, situacions, experiències de vida….
  • Poder expressar i denunciar a través del teatre les diferents situacions o experiències viscudes.
  • Crear una consciència ciutadana implicada en la millora dels reptes globals: els fenòmens internacionals afecten la vida de la ciutat, però també les accions quotidianes creen la realitat global.

Anualment es realitzen representacions públiques per a mostrar les diferents obres que creen el grups.  Tot el procés creatiu s’acompanya amb formació.

Com pots participar?

  • A nivell personal pots integrar-te a un dels grups teatrals que preparen obra sobre una temàtica d’interès social
  • Com a grup, podeu proposar participar a la Mostra per sensibilitzar vers la situació del vostre col·lectiu

MOU-Teatre és un projecte transversal on participen la regidoria de Cultura, Inclusió, Joventut, Gent Gran i Cooperació.

Mostra de The Li/ea/ving Project a Manresa

X