Tràmits, Cessió d’espais, Subvencions

Com podeu sol·licitar l’ús d’espais a la Casa Flors Sirera?

  • Feu un primer contacte amb els referents de la Casa Flors Sirera o a través del correu electrònic per explicar el tipus d’activitat i acordar-ne el període d’ús

florssirera@ajmanresa.cat

Caldrà que ens expliqueu:

  • Tipus d’activitat i objectius que es volen aconseguir
  • Col·lectiu a qui s’adreça
  • Número de persones que assistiran (previsió)
  • Data

Requisits:

  • Estar registrat al Registre Municipal d’ Entitats de Manresa.
  • Complir la normativa d’ús de la Casa Flors Sirera.
  • Comptar amb l’autorització de les famílies signada en el cas de les activitats s’adrecin a menors.
  • Omplir la sol·licitud: instància específica de cessió d’equipaments.

https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/EQP.AUT

  • Rebreu notificació conforme s’ha concedit l’espai i els requisits necessaris per fer-ne ús
X