Tràmits, Cessió d’espais, Subvencions

Tràmits, Cessió d’espais

Com podeu sol·licitar l’ús d’espais a la Casa Flors Sirera?

  • Feu un primer contacte amb els referents de la Casa Flors Sirera o a través del correu electrònic nuria.gomez@ajmanresa.cat per explicar el tipus d’activitat que es proposa fer.

 

Caldrà que ens expliqueu:

  • Tipus d’activitat i objectius que es volen aconseguir
  • Col·lectiu que organitza i a qui s’adreça
  • Número de persones que assistirien (previsió)
  • Data i horari

Requisits:

  • Estar registrat al Registre Municipal d’ Entitats de Manresa.
  • Complir la normativa d’ús de la Casa Flors Sirera.
  • En cas de què les activitats s’adrecin a menors, comptar amb l’autorització signada de les famílies.
  • Omplir la sol·licitud: instància específica de cessió d’equipaments.

https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/293

  • En cas que s’accepti la realització de l’activitat, rebreu notificació conforme s’ha concedit l’espai i els requisits necessaris per fer-ne ús

Subvencions

Des de l’Ajuntament de Manresa es destinen subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa amb un any d’antiguitat i que puguin acreditar experiència i/o formació en temàtiques de Cooperació Internacional.

Per a més informació:

X