Pot canviar el món la roba que portes?

Un projecte conjunt d’emprenedoria social,
entitats d’inclusió social i cooperació internacional