Sensibilització i Educació per la Pau

Sensibilització i Educació per la Pau

Accions a la ciutat de Manresa relacionades amb sensibilització i Cultura de Pau.

CONCERT PER LA PAU

Manresa amb el poble d’Ucraïna

CONCERT SOLIDARI

29 d’abril de 2022 a les 20h.

EDUCACIÓ A ESCOLES I INSTITUTS

Properament publicarem les accions realitzades i els resultats

REALITZATS

UNA ALTRA VEGADA, ARA UCRAÏNA

15 de març, 2022

Una altra vegada, ara Ucraïna

SÍ A LA PAU, NO A LA GUERRA

18 de març, 2022

Ucraïna Manresa 18-3-22Sant'Egidio

INCIDÈNCIA

MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT

17 de març, 2022

COMPAREIXENÇA DEL CONSELL MUNICIPAL AL PLE DE L’AJUNTAMENT

17 de març, 2022

Si teniu propostes o dubtes ens els podeu fer arribar a:
X