És temps de drets i justícia

  • 50% de la humanitat no té garantits drets fonamentals com el treball decent, l’alimentació nutritiva o la llibertat d’associació (Amnistia Internacional, 2022. FAO 2022, OIT, 2020)

 

La pau és dignitat, és drets humans, justícia social i ambiental. Els drets humans són els drets fonamentals que tot ésser humà té pel sol fet de ser-ho. Són un mandat ètic i legal de protecció de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la convivència. Els drets humans inclouen drets civils i polítics que responen al valor de la llibertat; drets econòmics, socials i culturals que responen al valor de la igualtat; drets col·lectius i dels pobles relacionats amb els valors de la solidaritat i la diversitat; així com drets ambientals que responen al valor fonamental de la preservació de la vida. Els drets humans són universals, ja que corresponen a totes les persones; són indivisibles, perquè no es poden reprimir alguns drets per promoure’n uns altres; i també són inalienables, ja que no es poden treure a ningú ni es pot renunciar a ells voluntàriament. 

Els passos en el reconeixement d’aquests drets humans han estat notables des del segle XVIII. Tanmateix, moltes vegades no són respectats o exercits realment en molts contextos: els drets polítics d’expressió, associació i reunió pacífica es reprimeixen a nivells alarmants a tot el món. I la meitat de la humanitat encara no pot accedir a drets econòmics bàsics com el treball decent o l’alimentació nutritiva (Amnistia Internacional, 2022. FAO 2022. OIT, 2020).

Els drets humans fonamentals, com la llibertat d’associació o el treball decent, són un repte en construcció. Hi ha moltes organitzacions locals i internacionals que defensen la vida i els drets humans a països tan diversos com Colòmbia, Mèxic, Filipines, Senegal o el Congo. És temps de seguir reivindicant i construint una pau amb drets i justícia.

I tu, què hi pots fer?
Contacta amb Manresa Justícia Global

 

Alternatives des de Manresa al Món

Justícia i Pau

Defensa de Drets Humans a Filipines, Cuba, Colòmbia, Congo i altres països- Associació Catalana per la Pau

Defensa de DDHH a Colòmbia – International Action for Peace

Campanya contra la pena de mort – Comunitat Sant Egidi

Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Manresa

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

Tallers educatius per primària i secundària: eduperlapau@ajmanresa.cat 

 

TORNA A LA WEB DE TEMPS DE CANVI

 

Fonts i enllaços: 

Amnistia Internacional, 2022. La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe 2021/22

OIT, 2020. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020

FAO, 2022. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 

Declaració Universal dels Drets Humans: La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas 

X