Cooperació internacional

Cooperació internacional

En un món on hi ha recursos suficients perquè tota la població mundial visqui amb dignitat, no paren d’ augmentar el número de persones que viuen al llindar de la pobresa, tant al nord com al sud. Manresa vol formar part d’ aquelles ciutats que treballen per aportar solucions que redueixin  les causes generadores de desigualtats.

A més de les activitats d’educació en valors, donem suport a projectes que es desenvolupin a països empobrits i  comptin amb una contrapart que proposa i lidera el projecte. Els projectes han de tenir com a punts clau: l’apoderament de la societat civil, la perspectiva de gènere i la sostenibilitat.

Per què donem suport als projectes de Cooperació?

  • Per millorar les condicions de vida bàsiques de les poblacions més vulnerables del planeta.
  • Per enfortir el capital humà i social al sud : formació i autoestima de les persones i suport a les capacitats organitzatives.
  • Per defensar el compliment dels drets humans.
  • Per responsabilitat històrica (colonialisme i postcolonialisme)
  • Per justícia:

Molts països del sud inverteixen el doble de recursos en retornar el deute extern que en pressupostos d’educació i salut

Els països empobrits retornen al nord (en concepte de deute extern i en relacions comercials injustes) deu vegades més de l’ajuda que reben en concepte de cooperació

Manresa dóna suport a projectes de cooperació a partir de convocatòries de subvencions que es convoquen anualment. A aquestes convocatòries tenen accés les ONG registrades a la nostra ciutat.

Requisits i sol·licitud de les subvencions

Cal que la sol·licitud la presenti una entitat registrada amb antiguitat mínima d’un any al Registre municipal d’entitats. Entreu a l’enllaç per a conèixer les condicions i formularis necessaris.

Podeu contactar amb el Programa de Cooperació per tal de rebre assessorament: rdepaz@ajmanresa.cat

Projectes subvencionats

Pots consultar la convocatòria de projectes de Cooperació 2021 en aquest enllaç:

https://www.manresa.cat/transparencia/menu/9302-cooperacio

El termini de presentació de sol.licituds ja està obert i finalitza el 30 de setembre de 2021. Més informació a http://cooperacio.manresa.cat/index.php/2021/07/08/sobre-el-termini-per-accedir-a-diferents-subvencions-del-servei-de-drets-socials/

Documentació per a la justificació de projectes aprovats a la convocatòria 2020

Informe final del projecte de Cooperació
Justificació econòmica del projecte de Cooperació

La Memòria de Cooperació 2019

A través dels següents enllaços pots consultar la Memòria de les activitats de Cooperació i de la Casa Flors Sirera durant l’any 2019 en el següent enllaç, un resum d’activitats educatives i el Pla Municipal d’EpD 2019 de Manresa.

Memòria de les activitats de Cooperació 2019

Activitats educatives 2019

Pla Municipal d’EpD 2019

X