És temps d’educar per transformar

Treballar per la pau és també educar per cuidar i millorar la vida. Les persones tenim dret a una educació en i per la pau.

Mitjançant l’aprenentatge podem adquirir valors, coneixements, actituds, habilitats i hàbits necessaris per trobar la pau, en un mateix i amb els altres, tot afavorint la qualitat de vida de cada persona i de la societat. L’educació per la pau ens ajuda a reflexionar des d’on eduquem als nostres infants i joves, a escoltar-los i mirar-los nets dels prejudicis cap a altres realitats al món i cap a la diversitat creixent a la nostra ciutat. Educar per la pau és reconèixer en la diversitat una font de riquesa. Estem disposats a desfer estereotips i construir empaties i solidaritats? 

D’altra banda, per educar en i per la pau necessitem garantir l’accés a una educació de qualitat, de manera que les generacions presents i futures estiguin preparades per afrontar els reptes que tenim com a humanitat.

Per això, a Manresa i des de Manresa realitzem diversos projectes d’educació per a la pau i la justícia global. Tant tallers i altres accions educatives a primàries, instituts i batxillerats de la nostra ciutat, com suports a escoles solidàries a països més llunyans.

Si vols participar en el canvi…
Contacta amb l’equip d’Educació per la Pau i la Justícia Global

 

Enllaços a alternatives des de Manresa i Catalunya

Tallers educatius per primària i secundària: eduperlapau@ajmanresa.cat 

Educa Justícia Global – LaFede.cat

Fundació PROIDE

Yamuna

Agermanament Sense Fronteres

 

TORNA A LA WEB DE TEMPS DE CANVI


Fonts i enllaços: 

UNICEF DATA.  Future Stolen: Young and out-of-school

Situació educativa d’infants i joves des de l’edat pre-escolar fins a secundària en tots els països, inclosos els afectats per emergències humanitàries.

X